Om oss - Friluftsprodukter
- bedre friluftsliv for flere

Om oss

Friluftsprodukter AS ble etablert av Olaf og Harald Lysdahl i 2005.

Mange presseoppslag om og stort fokus på all forsøpling engangsgrillene representerte, ble vår motivasjon for å utvikle stasjonære, miljøvennlige selvbetjeningsgriller (fastgriller) til bruk på badestrender, rasteplasser, møteplasser i skogen og lignende. Flere grillmodeller er etter hvert blitt utviklet i tillegg til benker, benkebord og noen gapahukmodeller.

Våre produkter selges kun direkte fra oss, og flere av produktene er designbeskyttet.

Vår målsetting

Vår målsetting er å utvikle, produsere og markedsføre produkter som:

Vår kvalitet

Friluftsprodukter AS vil bare markedsføre og levere kvalitetsprodukter. Våre produkter skal:

Nye produkter

Vårt ønske er å gjøre Friluftsprodukter til et selskap som er en vesentlig aktør i utviklingen av et miljøvennlig friluftsliv, i første rekke i Norge. Det arbeides derfor stadig med å utvikle nye produkter og dette arbeidet er preget av: