- Friluftsprodukter
- bedre friluftsliv for flere

Presseoppslag i Adresseavisen 2009

De første grillene fra Friluftsprodukter i Trondheim kommune ble montert i Strindamarka i 2009.

Presseoppslag i Adresseavisen 2009

Dette var et prøveprosjekt som viste seg å bli svært vellykket. Trondheim kommune har i ettertid satt ut over 20 fellesgriller samt bålrister på forskjellige steder.